Garancia érvényesítése, feltételei

1. Elállás joga, áruk cseréje, visszavétele nem egyedi termék esetén

Amennyiben vásárlónk rendelését véletlenül vagy tévedésből adta le, a hibás rendelés leadást követően még postázás előtt minden következmény nélkül lemondhatja. A megrendelés során a vevő élhet a 17/1999. (II.5.) számú Kormányrendeletben rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Kérjük vegye figyelembe a következőket:

  • A vevő a szerződéstől az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.
  • Az elállásra, illetve reklamálásra vonatkozó igényét emailben, telefonon, postai úton vagy a telefaxon indíthatja el a vásárló.
  • A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatosan felmerült költségeket. Az elállás miatt a vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
  • A visszaküldött áru sértetlenségét személyesen ellenőrizzük és ellenértékét legkésőbb az áru megérkezését követő 30 munkanapon belül eljuttatjuk a vevő címére, vagy átutaljuk az általa megadott bankszámlaszámra.
  • Ha a terméket a vevő már használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatni áruházunk részére, akkor nem vállaljuk a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatjuk a vásárlónak, saját költségére.
  • Szolgáltatóként követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárainak megtérítését.
  • Amennyiben a termékről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a vevő a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.
  • Termék cseréje esetén a visszáru-levél alján lévő megrendelőlapra írja fel a cserébe kért termék nevét, cikkszámát, méretét. Kérjük hiánytalanul töltse ki a mellékelt reklamációs űrlapot! A számlázással, adminisztrációval kapcsolatos adatok kitöltésében a számla nyújt segítséget. (Amennyiben a megrendelőlap nem kerül kitöltésre, úgy a visszaküldött termék vételárát küldjük ki az Ön címére, vagy a megadott bankszámlára.)
  • Abban az esetben, ha a visszáru feldolgozásakor cseretermék nem áll rendelkezésre, úgy a termék vételárát postázzuk, illetve átutaljuk a vevő által megadott bankszámlaszámra.
  • Utánvéttel és portóval feladott csomagokat nem tudunk elfogadni, ezért kérjük, hogy csomagját kísérőlevéllel, belföldi postacsomaghoz nyomtatványon értéknyilvánítással adja fel. Az áru személyes cseréjére nincs lehetőség.

2. Hibás teljesítéssel kapcsolatos információk

Hibás teljesítés esetén szavatosságra, jótállásra vonatkozó igényét a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak szerint kezeljük.

Szavatossági igény:

Szavatossági igény a számla bemutatásával érvényesíthető, a vásárlást követő 2 éven belül, ha a meghibásodás a vásárláskor már meglévő gyári hibából keletkezett. Az első 6 hónapban áruházunk feladata a kifogás intézése. Hat hónapon túl a vásárló a kifogása rendezéséhez az illetékes fogyasztóvédelmi szervhez fordulhat. Szavatossági igény elfogadása esetén a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel kijavítást, kicserélést, és felmerült kár esetén kártérítést – lehetőség szerint 15 napon belül – biztosítunk. Szavatossági igény benyújtásáról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a vásárló nevét, címét; a termék megnevezését, vételárát; vásárlás időpontját; hiba leírását; érvényesíteni kívánt igényt; valamint a kifogás tényét – ezen igényével kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat!

3. Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok és információk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (www.nfh.hu) honlapján elérhetők.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) számú Korm.  rendelet szabályai az irányadók. A vásárló megrendelésével létrejött távollévők között megkötött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés nyelve magyar.

3. Elállás joga, áruk cseréje, visszavétele egyedi termék esetén

Vásárló elállási és felmondási joga nem érvényesíthető, ha egyedi gyártást igénylő terméket rendel:

Ha a FÜGGÖNYPARK a vásárló/fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére gyárt/varr a vásárló/fogyasztó igényeire szabott terméket, abban az esetben a vásárló elállási és felmondási joga nem érvényesíthető.

Nevesített példák:
Az Ön által megadott méretek alapján varrt függönyök
Az Ön által megadott méretek alapján gyártott karnis